Cena: 650 Kč/m²599 Kč/m² bez DPH

Doporučená obvodová lišta

Comfort č. 4000

Image č. 100105