Lišta Image č. 952
Lišta Premium č. 22110
Lišta Easy 55 č. 58, 108