Lišta Image č. 11522, 13117
Lišta Premium č. 24242
Lišta Easy 55 č. 103