Lišta Image č. 100120
Lišta Premium č. 22229
Lišta Easy 55 č. 77, 110