Lišta Image č. 100106
Lišta Premium č. 22231
Lišta Easy 55 č. 102