Lišta Image č. 3751
Lišta Premium č. 22242, 28160
Lišta Easy 55 č. 104