Lišta Image č. 100101
Lišta Premium č. 24844
Lišta Easy 55 č. 20, 86