Příplatek 30 Kč/m² bez DPH při nepaletovém odběru.