Cena: 1 126 Kč/m² 850 Kč/m² bez DPH*

Lišta Image č. 100105
Lišta Premium č. 24570

Rozměr: 4+1x176x1213 mm

ORIGINAL SPC DIAMOND RIGID®

Embossing Register – autentická struktura