Cena: 2772 Kč/m² bez DPH*

Rozměr a balení: B
Možné úpravy za příplatek: Přír. olej/vosk