Viveiro
hladký
20 x 100 x 1830-3360 mm
(montáž do drážky na klip)