Rozměr a balení: C/D
Možné úpravy za příplatek: 2+15+16