Pro podlahy v interiérech. K lepení gumových podlah do tloušťky 4 mm s hladkým nebo obroušeným rubem např. Noraplan nebo Norament. Vhodné pro podklady s podlahovým topením, savé minerální podklady, minerální PCI stěrky. Vhodné pro kolečkové židle podle normy DIN EN 12 529.

Velmi nízký obsah   emisních látek , GEV-EMICODE EC 1 PLUS, bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D1.  Velmi dobrá přilnavost, vysoce vydatné.