Pro použití v interierech. K vytvoření rychle tvrdnoucích připojených potěrů na cementových podkladech, k vytvoření rychle tvrdnoucích potěrů na oddělovací a izolační vrstvy, jako rychle tvrdnoucí opravnou maltu k opravným pracím na cementových potěrech, stejně tak jako výplň hlubokých prasklin nebo hnízd v cementových podkladech. Pro tloušťku vrstev od 20 do 80 mm. 

Nízký obsah chromátů podle TRGS 613, Giscode ZP 1. Předmíchaný suchý potěr, proto není nutné přidávat další písek přímo na stavbě. Rychle tvrdnoucí, již po 3 hodinách pochozí. Možná brzká aplikace podlahových krytin. Pevnostní třída CT-C25-F4-A12 podle DIN EN 13 813, vhodná.