Pro vnitřní i vnější použití. Na stěny a podlahy, jako penetrace pro finální vrstvy, nátěry nebo podlahové stěrky na savé cementové podklady, potěry z litého asfaltu, keramickou dlažbu a povrchy ze syntetických pryskyřic, dřevěné a umělé podklady, jako vyrovnávací stěrka popř. jemné vyrovnání s přísadou křemičitého písku. 

Nízkoviskozní, intenzivně zpevňuje podklad a zlepšuje přilnavost dalších nátěru, těsné uzavření pórů, zamezuje stoupání vzduchových bublin z podkladu, neobsahuje rozpouštědla, nezatězuje prostrředí ani zpracovatele odpary, nehrozí nebezpečí  expoloze nebo požáru. Mísitelný s pískem, nanáší se zoztíráním,. Rychle vytvrzuje. Následné práce je možná již po 3,5 hodinách.